ME KOULUTAMME

Sähkötyöturvallisuuskortti

Kaikille sähköalan tekijöille

Yleinen sähkötyöturvallisuuskurssi SFS 6002 on tarkoitettu kaikille sähköalan töitä tekeville. Kurssikokeen hyväksytysti suorittaneet osallistujat saavat 5 vuotta voimassa olevan sähkötyöturvallisuuskortin. Kouluttajamme omaavat SETI Oy:n pätevyyden sähkötyöturvallisuuskortin kouluttamiseen.

Kurssi on tarkoitettu kaikille sähköalan töitä tekeville ammattilaisille asentajista ja työnjohtoon. Se on soveltuu myös sähköalaa opiskeleville henkilöille sekä sähkösuunnittelijoille.

Sisältö

Kurssin suorittanut tuntee sähkötyöturvallisuutta koskevat keskeiset säädökset, sähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002, sähkön vaarat sekä oikeat käyttötoimenpiteet, työskentelytavat ja kunnossapitokäytännöt.

Sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002 sisältää sähkötöiden turvallista tekemistä koskevat perusohjeet ja turvallisuusvaatimukset. Koulutuksen alussa kerrataan kuolemaan johtaneet sähkötapaturmat, sähköiskujen, valokaarien ja sähkö- ja magneettikenttien aiheuttamat vaarat. Samoin käydään läpi tärkeimmät sähkötyön tekemiseen liittyvät määräykset, ohjeet, työn organisointi ja henkilöiden vastuut.

Päivän aikana kerrataan turvalliset työskentelytavat erilaisissa sähkö- ja käyttötöissä sekä sulakkeiden vaihdossa. Samoin henkilökohtaisten jännitetyö- ja suojavälineiden käyttöä painotetaan. (Lähde: Seti)

Toteutus

Koulutuksessa saat käyttöösi ”SFS 6002 käytännössä” -kirjan, joka jää sinulle koulutuksen jälkeen.

Koulutukseen sisältyy koe, jonka hyväksytysti suorittaneille annetaan Seti Oy:n sähkötyöturvallisuuskortti.

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUSKORTTI