ME KOULUTAMME

Työturvallisuuskortti

Koulutus on tarkoitettu yhteisillä työpaikoilla toimiville ja sen tavoitteena on työturvallisuuden parantaminen työpaikoilla. Kurssi sisältää tietoa työsuojelusta, työpaikan riskeistä ja työskentelystä niiden kanssa. Koulutuksen avulla pyritään minimoimaan riskejä ja motivoimaan työntekijöitä pohtimaan turvallisuuskysymyksiä ja parantamaan työturvallisuutta omalla työpaikallaan.

Suorittamalla yhden päivän kurssin ja kirjallisen kokeen hyväksytysti, kurssille osallistunut saa henkilökohtaisen työturvallisuuskortin, joka on voimassa 5 vuotta.

Työturvallisuuskorttikäytännön tavoitteena on:

Parantaa käytännön yhteistoimintaa yhteisillä työpaikoilla tilaaja- ja toimittajayritysten välillä

Tukea työnopastusta yhteisillä työpaikoilla

Antaa perustietoa työsuojelusta

Vähentää eri tilaajien antamaa päällekkäistä koulutusta

Herättää työpaikoilla kiinnostusta ja motivaatiota oman henkilöstön työturvallisuusosaamiseen

Pyrkiä vähentämään työtapaturmia ja vaaratilanteita

Työturvallisuuskortin käyttöönotto on vapaaehtoista, mutta useat tilaajayritykset edellyttävät alihankkijoidensa työntekijöiltä työturvallisuuskortin.

Olemme erikoistuneet rakennus- ja sähköalaan. Pidämme kursseja myös muiden alojen henkilöille.

Tule kurssillemme tai tilaa kouluttajamme yrityksenne!

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUSKORTTI