Insinööritoimisto Laakkonen

Punahilkantie 8, 00820 HELSINKI

Koulutus

Insinööritoimisto Laakkonen - Muut palvelut - Koulutus

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUSKORTTI

Kaikille sähköalan tekijöille

Yleinen sähkötyöturvallisuuskurssi SFS 6002 on tarkoitettu kaikille sähköalan töitä tekeville. Kurssikokeen hyväksytysti suorittaneet osallistujat saavat 5 vuotta voimassa olevan sähkötyöturvallisuuskortin. Kouluttajamme omaavat SETI Oy:n pätevyyden sähkötyöturvallisuuskortin kouluttamiseen.

Kurssi on tarkoitettu kaikille sähköalan töitä tekeville ammattilaisille asentajista ja työnjohtoon. Se on soveltuu myös sähköalaa opiskeleville henkilöille sekä sähkösuunnittelijoille.

Sisältö

Kurssin suorittanut tuntee sähkötyöturvallisuutta koskevat keskeiset säädökset, sähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002, sähkön vaarat sekä oikeat käyttötoimenpiteet, työskentelytavat ja kunnossapitokäytännöt.

Sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002 sisältää sähkötöiden turvallista tekemistä koskevat perusohjeet ja turvallisuusvaatimukset. Koulutuksen alussa kerrataan kuolemaan johtaneet sähkötapaturmat, sähköiskujen, valokaarien ja sähkö- ja magneettikenttien aiheuttamat vaarat. Samoin käydään läpi tärkeimmät sähkötyön tekemiseen liittyvät määräykset, ohjeet, työn organisointi ja henkilöiden vastuut.

Päivän aikana kerrataan turvalliset työskentelytavat erilaisissa sähkö- ja käyttötöissä sekä sulakkeiden vaihdossa. Samoin henkilökohtaisten jännitetyö- ja suojavälineiden käyttöä painotetaan. (Lähde: Seti)

Toteutus

Koulutuksessa saat käyttöösi ”SFS 6002 käytännössä” -kirjan, joka jää sinulle koulutuksen jälkeen.

Koulutukseen sisältyy koe, jonka hyväksytysti suorittaneille annetaan Seti Oy:n sähkötyöturvallisuuskortti.

TYÖTURVALLISUUSKORTTI

Koulutus on tarkoitettu yhteisillä työpaikoilla toimiville ja sen tavoitteena on työturvallisuuden parantaminen työpaikoilla. Kurssi sisältää tietoa työsuojelusta, työpaikan riskeistä ja työskentelystä niiden kanssa. Koulutuksen avulla pyritään minimoimaan riskejä ja motivoimaan työntekijöitä pohtimaan turvallisuuskysymyksiä ja parantamaan työturvallisuutta omalla työpaikallaan.

Suorittamalla yhden päivän kurssin ja kirjallisen kokeen hyväksytysti, kurssille osallistunut saa henkilökohtaisen työturvallisuuskortin, joka on voimassa 5 vuotta.

Työturvallisuuskortin käyttöönotto on vapaaehtoista, mutta useat tilaajayritykset edellyttävät alihankkijoidensa työntekijöiltä työturvallisuuskortin.

Olemme erikoistuneet rakennus- ja sähköalaan. Pidämme kursseja myös muiden alojen henkilöille.

Tilaa kouluttajamme yrityksenne!

.

Työturvallisuuskorttikäytännön tavoitteena on:

Parantaa käytännön yhteistoimintaa yhteisillä työpaikoilla tilaaja- ja toimittajayritysten välillä

Tukea työnopastusta yhteisillä työpaikoilla

Antaa perustietoa työsuojelusta

Vähentää eri tilaajien antamaa päällekkäistä koulutusta

Herättää työpaikoilla kiinnostusta ja motivaatiota oman henkilöstön työturvallisuusosaamiseen

Pyrkiä vähentämään työtapaturmia ja vaaratilanteita