Insinööritoimisto Laakkonen

Punahilkantie 8, 00820 HELSINKI

Tiiviysmittaus

Insinööritoimisto Laakkonen - Mittauspalvelut - Tiiviysmittaus

RAKENTEIDEN TIIVIYSMITTAUS

Rakennuksen tiiviysmittaus on painekoe, jolla mitataan ilmavuotoluku eli ilmatiiviys. llmavuotoluku on erittäin tärkeä rakennustyön laadun mittari. Ilmatiiviydellä on suora vaikutus rakennuksen energiankulutukseen ja asumismukavuuteen. Tiiviysmittauksella voidaan löytää piiloon jääneitä vauriokohtia höyrysulussa ja siten ehkäistä tulevia kosteusongelmia rakenteissa. Ilmanvuotopaikkoja etsitään mittauksen aikana tilanteestä riippuen lämpökameralla, merkkisavuilla ja käsin tunnustelemalla (iho tuntee erittäin hyvin pienetkin ilmavirtaukset ja lämpötilaerot).

Tiiviysmittaus suoritetaan ulko-oviaukkoon mittauksen ajaksi asennettavan tiiveysmittauskaluston avulla. Rakennuksen tarkoituksen mukaiset ilmavuotoreitit, kuten iilmanvaihto ja viemärit yms. tiivistetään mittauksen ajaksi. Tiiviysmittauslaitteiston puhaltimen läpi virtaavan vuotoilman määrä lasketaan suhteessa rakennuksen ulkovaipan alaan, tulokseksi saadaan rakennuksen ilmavuotoluku.

TIIVIYSMITTAUS

Rakenteiden tiiviysmittaus

Koska suoritetaan

Tiiviysmittaus on suoritettava ennen rakennuksen vastaanottoa ja muuttotarkastusta, jolloin tarkastetaan energiatodistuksen tiedot. Tiiviysmittaus on kustannustehokkainta suorittaa, kun rakennus on ilmatiiviydellisesti valmis mutta viimeistelytyöt ovat tekemättä, näin mahdolliset puutteet tiiveydessä ovat vielä helpommin korjattavissa.

Energiatehokkuus

Hyvällä ilmavuotoluvulla voidaan parantaa rakennuksen energiatehokkuusluokkaa energiatodistuksessa.

Kokemus

Mittaajillamme on tiiviysmittauksesta useiden vuosien kokemus ja heillä on Rakentamisen sertifikaatti tiiviysmittauksesta.