Insinööritoimisto Laakkonen

Punahilkantie 8, 00820 HELSINKI

Muut palvelut

Insinööritoimisto Laakkonen - Mittauspalvelut

KUNTOTARKASTUKSET

Insinööritoimisto Laakkonen auttaa sinua rakennusalan kuntotarkastuksissa vankalla ammattitaidolla.

LÄMPÖKUVAUS

Lämpökuvaus on nopea, luotettava ja edullinen tapa tutkia kiinteistöjen lämpövuodot.

VALVONTA

Rakennusvalvoja toimii tilaajan luottamushenkilönä. Hän hoitaa saamansa tehtävät oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti huolellisuutta ja hyvää teknillistä ja ammatillista tapaa noudattaen.

SÄHKÖVALVONTA

Sähkötöiden valvoja voi olla mukana jo suunnittelu- ja tarjousvaiheissa. Toteutusvaiheessa asennustöiden edistymistä seurataan sovituin väliajoin.

PIHASUUNNITTELU

Laadukkaasti ja monipuolisesti suunniteltu, rakennettu ja hoidettu piha on oleellinen osa nykypäivän omakotiasumista.

KOULUTUS

Koulutus on tarkoitettu yhteisillä työpaikoilla toimiville ja sen tavoitteena on työturvallisuuden parantaminen työpaikoilla.

SÄHKÖSUUNNITTELU

Sähkösuunnittelun tavoite on luoda toimiva ja turvallinen kokonaisuus, jota on helppo käyttää ja myös näyttää hyvältä.

PÄÄSUUNNITTELU

Pääsuunnittelijan tehtävänä on huolehtia rakennushankkeen suunnitelmien riittävästä laadusta ja laajuudesta niin, että suunnitelmilla voidaan osoittaa rakentamiselle asetettujen vaatimusten täyttyminen.