Insinööritoimisto Laakkonen

Punahilkantie 8, 00820 HELSINKI

Valvonta

Insinööritoimisto Laakkonen - Muut palvelut - Valvonta

VALVONTA

Tilaajan luottamushenkilö

Rakennusvalvoja toimii tilaajan luottamushenkilönä. Hän hoitaa saamansa tehtävät oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti huolellisuutta ja hyvää teknillistä ja ammatillista tapaa noudattaen.

Rakennuttajan edustaja

Yritysten välisessä rakennussuorituksen toteuttamisessa, esim. taloyhtiön remontit / saneeraukset, sopimuksenmukaisuutta valvoo rakennuttajan edustaja, joka voi käyttää apunaan valvojaa. Valvoja toimii rakennuttajan edustajana sellaisin valtuuksin, jotka sopimusasiakirjoista ilmenevät.

VALVONTA

Rakennustöiden valvonta

Omakotitalot

Rivitalot

Kerrostalot

Remontit

Julkisivut

Peruskorjaukset

Linjasaneeraukset