ME PALVELEMME

Valvonta

Kosteusmittaus

Rakennustöiden valvonta

  • Omakotitalot
  • Rivitalot
  • Kerrostalot
  • Remontit
  • Julkisivut
  • Peruskorjaukset
  • Linjasaneeraukset

Tilaajan luottamushenkilö

Rakennusvalvoja toimii tilaajan luottamushenkilönä. Hän hoitaa saamansa tehtävät oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti huolellisuutta ja hyvää teknillistä ja ammatillista tapaa noudattaen.

Rakennuttajan edustaja

Yritysten välisessä rakennussuorituksen toteuttamisessa, esim. taloyhtiön remontit / saneeraukset, sopimuksenmukaisuutta valvoo rakennuttajan edustaja, joka voi käyttää apunaan valvojaa. Valvoja toimii rakennuttajan edustajana sellaisin valtuuksin, jotka sopimusasiakirjoista ilmenevät.

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUSKORTTI SÄHKÖTYÖTURVALLISUUSKORTTI SÄHKÖTYÖTURVALLISUUSKORTTI