VASTAAVA MESTARI

VASTAAVA MESTARI

Vastaavan mestarin palvelut

  • Omakotitalot
  • Rivitalot
  • Paritalot
  • Rakennusluvan alaiset remontit

Toteutusvaiheen tärkein henkilö

Vastaava mestari (vastaava työnjohtaja) on tärkein rakennuksen toteutusvaiheessa tarvitsemanne henkilö. Hänen on teidän etuja ajava asiantuntija, joka antaa neuvoja sekä valvoo rakennusurakoitsijoiden työn jälkeä. Vastaava mestari huolehtii, että rakentamisessa otetaan rakennusmääräykset huomioon.

Yhteys rakentajan ja rakennusvalvonnan välillä

Vastaava mestari on yhteyshenkilö rakentamaan ryhtyvän ja rakennusvalvonnan välissä. Hän tilaa rakennusvalvontavirastosta rakennuskohteelle rakennusluvassa määrätyt katselmukset ja katselmuksissa esittää tarkastajalle kohteesta pitämäänsä tarkastusasiakirjan, josta käy ilmi vastaavan mestarin tekemät tarkastukset.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 122 § 1 momentti

Lupaa tai muuta viranomaishyväksyntää edellyttävässä rakennustyössä tulee olla työn suorituksesta ja sen laadusta vastaava, joka johtaa rakennustyötä sekä huolehtii rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan ja hyvän rakennustavan mukaisesta työn suorittamisesta (vastaava työnjohtaja). Tarpeen mukaan rakennustyössä tulee olla erityisalan työnjohtajia sen mukaan kuin asetuksella säädetään.

Vastaava mestari Vastaava mestari Vastaava mestari Vastaava mestari Vastaava mestari